ІНФОРМАЦІЙНИЙ САЙТ
НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ імені А.В.НЕЖДАНОВОЇ

Випуск 4 (2017)

Випуск 4 (2017)

Аграмаков Владислав. Символизм и художественно–эстетическое значение фортепианного цикла «Ночной Гаспар» в творчестве композитора Мориса Равеля.

Барзишена Вікторія. Неоромантизм як стильова тенденція в сучасній українській гітарній музиці (на прикладі творів А. Шевченка).

Гарбуз Инна. Семантические функции жанрово-стилистического и национально-стилевого синтеза в творчестве Ясмин Леви.

Герасименко Леся. Три псалми М. Скорика: до проблеми взаємодії тексту й музики.

Грекул Светлана. Транскрипция как жанровое направление в творчестве Вадима Николаева.

Дерда Надежда. Композиторское творчество Людовико Эйнауди как художественно-коммуникативный феномен.

Кізюн Андрій. Інтерпретація канонічних текстів святого письма в хорових творах Вікторії Польової.

Колодий Неля. Музыкально-исполнительская интерпретация скрипичного концерта А. Берга как стилевой феномен.

Новак Ілона. Некоторые приемы формирования сфокусированного звука у лирического сопрано на примере арии И.-С. Баха из кантаты №68 «Душа веселися…».

Плуток Віра. Синтез жанрових моделей епічної поеми, лицарського роману та класицистської трагедії в опері Ж. Б. Люллі «Арміда».

Сердюк Дарья. Особенности развития и изменения детского голоса в период мутации.

Сурушкіна Юлія. Стиль бельканто як втілення художнього ідеалу та мистецтво виконавської інтерпретації.

Фанда Наталія. Nova Opera – експериментальний музичний театр ХХІ ст. опера-реквієм «Iyov».

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.