ІНФОРМАЦІЙНИЙ САЙТ
НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ імені А.В.НЕЖДАНОВОЇ

Випуск 10 (2020)

Випуск 10 (2020)
Балабуха Сергій. 
Саундтрек як трігер: «Round midnight» Телоніуса Монка до та після однойменної картини Бертрана Таверньє.

Бойчук Вероника.
Сонорно-художественное интонирование и его образное отражение в восприятии слушателя
на примере «Плач по жертвам Хиросимы» К.Пендерецкого.

Кирилишена Марина.
До проблеми антропоморфізму в опері «Лис Микита» Івана Небесного.

Краснопольская Диана.
Поэзия Марины Цветаевой в интерпретационном пространстве композиторских решений:
к постановке проблемы.

Кучер Ольга.
Фірма «Леон Ідзіковський» – постачальник модних танців кінця ХІХ ст.

Міщук Дмитро.
Історичні кроки саксофона – інструмента великих можливостей.

Северюхина Анастасия.
Симфоническая фантазия А. Петрова «Мастер и Маргарита»: логика авторской интерпретации.

Сіренко Єлизавета.
Специфіка формотворення у циклі Todos los fuegos el fuego («Всі вогні – вогонь») Максима Шалигіна:
проблема гомогенної форми.

Фильченкова Кристина.
Диалог символов национального и духовного мироощущения в кантатах Леси Дычко.

Філіппов Олександр.
Кантата «Дай нам, Боже» Г. Хазової для мішаного хору з оркестром:
до питання інтерпретації поезії С. Дуня, В. Коваль та Н. Красоткіної на шляху творення словесно-музичного тексту.

Цікуренко Жанна.
Новації жанру дитячої пісні у творчості сучасних українських композиторів.

Черній Аліна.
Стильові орієнтири фортепіанної творчості Сіріла Меїла Скотта.

Шевчук Анна.
Голос Польщі у піснях Ф. Шопена.
Поделись с друзьями: