ІНФОРМАЦІЙНИЙ САЙТ
НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ імені А.В.НЕЖДАНОВОЇ

"МУЗИЧНА НАУКА НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ" збірник статей молодих музикознавців України