ІНФОРМАЦІЙНИЙ САЙТ
НАУКОВОЇ ЧАСТИНИ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ імені А.В.НЕЖДАНОВОЇ

MedtnerFest XXI-2020

MedtnerFest XXI-2020

 Творчість Миколи Карловича Метнера вже давно визнана надбанням світової музичної культури. На початку XXI століття його композиторська поетика, теоретичні праці та естетичні погляди набувають нового значення і нової актуальності. Музична мова і стильові ідеї, створені Метнером, сьогодні викликають особливий художньо-етичний резонанс. Головне призначення одеського Метнер Феста пов'язано з об'єднанням творчих зусиль музикантів-виконавців і музикознавців, з виявленням у повному обсязі стильових відкриттів видатного європейського композитора. Змістовні стратегії Метнер Феста передбачають розкриття ролі Метнера у світовій фортепіанній культурі; створення нових перспектив виконавської і музикознавчої інтерпретації метнерівських творів; створення української філії Міжнародного товариства Миколи Метнера, що дозволяє розширювати коло присвячених цьому музичному майстру наукових, творчих, просвітницьких заходів. У зв'язку з останнім висловлюємо подяку представникам цього товариства, які сприяли рганізації одеського фестивалю, передусім Олександру Карпеєву, Симону Мозеру, Василю Гвоздецькому, Дар’ї Дадикіній, Венделіну Бітцану.

У програмі метнерівського фестивалю:
— доповіді за тематичними напря-
мами: фортепіанна поетика М. Метнера
в контексті сучасної культури;
камерно-вокальна спадщина
М. Метнера; стильові ідеї М. Метнера в світлі му-
зикознавчих досліджень; 
— майстер-класи;

— концертні презентації.

Сподіваємося, що проведення одеського Метнер Феста увійде в діяльність Міжнародного товариства
Миколи Метнера як її необхідний традиційний компонент, і українські музиканти та музикознавці зможуть активніше брати участь в розвитку сучасного світового метнерознавства.

 ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ МЕТНЕР-ФЕСТУ

 

Поделись с друзьями: